Pages

29.9.10

Postmodernin pelimiehen todellisuus

Kiinnostaako mediaetnografinen pohdinta pokerikulttuurista? Siinä tapauksessa lue allekirjoittaneen kirjoittama Postmodernin pelimiehen todellisuus - Mediaetnografisia huomioita pokerista kulttuurisena ilmiönä. Artikkeli on juuri julkaistu Pelitutkimuksen vuosikirjassa 2010. Alla myös em. artikkelin tiivistelmä ja lista vuosikirjan artikkeleista. 
Artikkelin tiivistelmä
Artikkeli perustuu pokerikulttuuria käsittelevän tutkimusprojektin synnyttämiin näkökulmiin ja ilmiön mediaetnografi seen havainnointiin. Artikkelin kohteena on pokerin fenomenologia ja siihen liittyvä kulttuurinen merkitysjärjestelmä netissä ja offline-maailmassa. Postmodernin kulttuurintutkimuksen keskustelun tukemana kirjoituksessa esitellään myös huomioita pokeriin liittyvästä mainonnasta, maskuliinisuudesta ja rahan merkityksestä. Pokerikulttuurin representaatioiden olemassaolon tapaa kommentoidaan viittaamalla muun muassa hyperreaalin käsitteeseen.


Asiasanat:  nettipokeri, postmoderni, mediaetnografia, hyperreaali, kulttuurinen merkitysjärjestelmä, mieskuva


Pelitutkimuksen vuosikirja 2010: artikkelit  1. Saara Toivonen ja Olli Sotamaa: Pelaajien näkökulmia pelien digitaaliseen jakeluun. 1-10.
  2. Vili Lehdonvirta ja Juho Hamari: Pelimekaniikat osana ansaintalogiikkaa – Miten pelisuunnittelulla luodaan kysyntää. 11-21.
  3. Katriina Heljakka: Hiljaisen tiedon pelikentällä – Lautapelisuunnittelu vuorovaikutusprosessina. 22-32.
  4. Eetu Paloheimo: Verkkorahapelien vetovoimatekijät. 33-41.
  5. Jani Kinnunen: Leikkisä raha peleissä. 42-57.
  6. Jukka Jouhki: Postmodernin pelimiehen todellisuus – Mediaetnografisia huomioita pokerista kulttuurisena ilmiönä. 58-68.
  7. Arttu Perttula ja Pauliina Tuomi: “Tää oli oikeesti aika jännä!” – Mobiilia moninpeliä julkisella näytöllä. 69-82.
  8. Jaakko Suominen: ”Pieni askel ihmiskunnalle, mutta jättiharppaus tietokoneistetuille roolipeleille” – MikroBitti-lehden peliarvostelut pelaamisen historiatietoisuuden rakentajina 1984–2008. 83-98.
Lue myös julkaisun katsaukset ja kirja-arviot.


Abstract of my article in Pelitutkimuksen vuosikirja 2010.
The article is based on views generated by a research project focusing on poker culture as well as on observations made by implementing media ethnographical approach in examining the phenomenon. The article concentrates on the phenomenology and cultural system of meaning of poker in online and offl  ine worlds.  Supported by discussion within postmodern cultural studies, the article further presents observations of the advertising, masculinity and meaning of money related to poker. Moreover, the mode of existence of the representations of poker culture is commented by referring to the concept of hyperreal, among others. Keywords: online poker, postmodern, media ethnography, hyperreal, cultural system of meaning, male image.

No comments:

Post a Comment